Fabrikanten

Categorieën

Información

Nieuwe producten

Aanbiedingen

Algemene voorwaarden

1. Object

Deze algemene voorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") regelen het gebruik van alle diensten www.hipersexcan.com Portal (hierna: de "Site") die eigendom Hipersex Spanje (hierna Hipersex). Door simpelweg het gebruik van de Portal de gebruiker volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding daarvan, die door Hipersex kunnen worden gewijzigd op elk moment. Gebruikers zijn ook onderworpen aan bijzondere voorwaarden, mededelingen of instructies die onder hun aandacht worden gebracht in verband met de inhoud of specifieke diensten, ter aanvulling van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Gratis aard van de diensten

De diensten aangeboden door de Portal diensten zijn op een gegeven moment www.hipersexcan.com beschikbaar zijn in het netwerk, met elk van hen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gratis. Het gebruik van sommige diensten is mogelijk gebruikersregistratie vereist.

3. Disclaimer

3.1 Voor de werking van de Portal en haar diensten

Hipersex niet garant voor de beschikbaarheid en continuïteit van de Portal, haar diensten en de inhoud ervan. Indien redelijkerwijs mogelijk, Hipersex voorafgaande kennisgeving van elke onderbreking in de werking daarvan.

Hipersex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg kunnen zijn van een gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de Portal of een van haar diensten of door storingen in de toegang tot de verschillende webpagina's van de Portal of die van bepaalde services.

3.2 Door gebruik te maken van de website en diensten door de gebruikers

Hipersex is niet verplicht en heeft geen controle over het gebruik van de Portal en haar diensten te maken gebruikers en dus niet garanderen dat uw gebruik van dezelfde in overeenstemming is met de wet, deze algemene voorwaarden en, in voorkomend geval, eventuele andere voorwaarden bepaalde vestiging. Hipersex is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook als gevolg van onjuiste, ongepaste of onvoldoende gebruik dat de gebruikers maken van de Portal of haar diensten.

3,3 van de inhoud

De inhoud van alle soorten van de webpagina's van de Portal is te goeder trouw Hipersex informatie uit zowel interne bronnen (eigen ontwikkeling) en buiten het bedrijf. Als gevolg van deze omstandigheid en de grote hoeveelheid beschikbare informatie, Hipersex niet instaan ​​voor de juistheid of de actualisering van de gegevens of teksten beschikbaar zijn, ook al gebruikt hij zijn uiterste best te doen.

Hipersex niet garanderen dat het nut van de Portal of haar diensten voor een bepaalde activiteit of de geschiktheid van de inhoud opgenomen in de webpagina's van hetzelfde voor een bepaald doel, zodat de toegang tot pagina's, zoals het gebruik van de informatie, inhoud en diensten zijn onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Hipersex waarschuwt dat de informatie op de site foto's zijn indicatief en betekenen niet contractuele verplichting.

3.4.- Voor de inhoud van derden

Hipersex is op geen enkele wijze verantwoordelijk, direct of indirect, voor de inhoud, informatie, communicatie, advies of verklaring van welke aard dan ook afkomstig van de gebruiker of een derde persoon of entiteit die wordt gecommuniceerd, gedistribueerd, verzonden of tentoongesteld via de Portal diensten.

4. Gebruik van de website en diensten door de gebruikers

De gebruiker stemt ermee in om de Website en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet en de Algemene Voorwaarden, evenals moreel, goede gewoonten en de openbare orde. Daarom onthouden van het gebruik van de website of haar diensten voor illegale doeleinden, in tegenstelling tot deze Algemene Voorwaarden of schadelijk voor de rechten en belangen van anderen of op enige wijze schade of ze uit te schakelen.

Ook, tenzij u voorafgaande uitdrukkelijke toestemming specifiek daartoe verleend door de Hipersex hebben verkregen, zal de gebruiker niet verkrijgen of proberen om elk type content te verkrijgen, of de tekst, afbeeldingen, foto's, geluidsbestanden, afbeeldingen of foto's, video, software en in het algemeen elke vorm van materiaal anders dan toegankelijk via het portaal of diensten, met middelen die daarvoor beschikbaar hebben of die welke gewoonlijk voor dit doel op het Internet.

5. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud en de namen, logo's, handelsmerken en databases toegankelijk is op het portaal webpagina's onderworpen aan rechten van intellectuele eigendom van Hipersex of andere eigenaren van hetzelfde pand. In ieder geval is de toegang tot de websites van de Portal impliceert enige vorm van afstand, transmissie of een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten, of verleent geen rechten te gebruiken, te wijzigen, gebruik, reproductie, distributie of openbare communicatie van de inhoud of industriële eigendom zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming specifiek verleend voor dit doel door de Hipersex of derde eigenaar van de rechten, met uitzondering van het recht om kopieën te maken voor persoonlijk en exclusief gebruik van de gebruiker, die altijd moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met de te bekijken en maak de beginselen van goede trouw en toepasselijke wetgeving.

6. Gebruik van cookies

Hipersex maakt gebruik van cookies wanneer een gebruiker de sites en pagina's van de Portal bladert. Het doel in het gebruik ervan is om de gebruiker te identificeren, volgen het pad tijdens bezoeken te weten dat je een betere en snellere dienstverlening. De cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens of gegevens op de harde schijf van hetzelfde toe te staan.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar de gebruiker heeft de mogelijkheid om uw browser op de hoogte van de ontvangst van cookies of niet te accepteren, zonder dat het onvermogen om toegang te krijgen tot webpagina's van de Portal.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving.

Voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van diensten, interpretatie of toepassing van de Algemene Voorwaarden, Hipersex en de gebruiker, uitdrukkelijk afzien van hun eigen bevoegdheden zijn onderworpen aan de hoven en rechtbanken van Las Palmas de Gran Canaria